ul. Kopernika 40
31-501 Kraków
tel. (012) 424 80 07
fax. (012) 424 80 07
Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP 
Strona główna
Struktura organizacyjna
Historia kliniki
Zjazdy i konferencje
Artykuły prasowe
Krakowski Oddział TChP
Sekcja Chirurgii Endoskopowej
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej
 Krótka informacja o Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP  
Sekcja została powołana przez Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 12-tego grudnia 1988 r., a w następnym roku w dniu 10-tym marca odbył się pierwszy zjazd założeniowy sekcji. Inicjatorem powstania sekcji, organizatorem Pierwszego Walnego Zgromadzenia, a następnie pierwszym Przewodniczącym Zarządu Sekcji był prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela. Dzięki Jego aktywnej działalności chirurgia endoskopowa na stałe weszła do dziedzin chirurgii klinicznej. Początkowo organizowano oddzielne konferencje naukowe Sekcji, a od czasu zjazdu TChP w Bydgoszczy organizowane są sesje chirurgii endoskopowej podczas organizowanych co 2 lata Zjazdów TChP. Aktywna działalność Zarządu Sekcji, pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Tadeusza Popieli, zaowocowała także uznaniem polskiej chirurgii endoskopowej na arenie międzynarodowej. Polscy chirurdzy są autorami wielu prac prezentowanych na międzynarodowych zjazdach oraz publikowanych w renomowanych czasopismach. Polscy chirurdzy są także członkami Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES). Profesor Tadeusz Popiela był Przewodniczącym Zarządu Sekcji do roku 2005. Wyrazem Jego niewątpliwych zasług w dziedzinie chirurgii endoskopowej jest wybór na Honorowego Przewodniczącego Sekcji.

W dniu 17 września 2009 r. we Wrocławiu podczas 64 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich odbyło się Walne Zebranie Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP na którym wybrano nowe władze.

 Nowe władze Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP  

Zarząd Sekcji:

Przewodniczący:

dr med. med. Aleksander Zając

Przewodniczący ubiegłych kadencji:
prof. dr hab. med. Jan Kulig

Członkowie Zarządu:
Dr hab. med. Andrzej Budzyński
Dr med. Andrzej Dryjas
Prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak
Prof. dr hab. med. Marek Jackowski
Dr med. Janusz Legutko
Prof. dr hab. med. Stanisław Malinger
Doc. dr hab. med. Piotr Richter
Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Prof . dr hab. med. Wojciech Zegarski

Honorowy Przewodniczący Sekcji:
prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela

 Dokumenty do pobrania  
 Regulamin Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP »
 Regulamin przyznawania certyfikatów »
 Standardy pracowni endoskopowych »
 Ośrodki szkolące »
 Liczba wykonywanych procedur endoskopowych »
 Deklaracja członkowska  »
 Wniosek o przyznanie Certyfikatu Umiejętności wykonywania procedur endoskopowych  »