Nasza klinika Dla pacjentów Dla lekarzy Dla studentów
Nasza klinika
Strona główna
Kierownik kliniki
Jak nas znaleźć
Prasa o nas
Nagrody i certyfikaty
Historia kliniki

Nota biograficzna i zawodowa:
prof. dr hab. med. Jan Kulig

Kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, od 2003

Kierownik Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium, od 2003 - nadal,

Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od 2003- nadal,


Pełnione stanowisko

Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001,
Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2005.

Adres służbowy

I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
31-501 Kraków, ul. Kopernika 40

Sekretariat Kierownika kliniki

tel. / fax (012) 424-80-07

e-mail: napisz

Data urodzenia

8 lipca 1948

Wykształcenie

1966 - 72 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

Stopień naukowy

Dr n med. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie - 1978
Dr hab. n. med. - UJ CM 1991
Profesor nauk medycznych - 2000

Specjalizacje

I stopień chirurgia ogólna - 1976
II stopień chirurgia ogólna - 1983

Pełnione funkcje

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej (2008 - nadal),
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej (2001 - 2008),
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgia ogólna (2007 - nadal),
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. klinicznych UJ (2005 - nadal),
 • Przewodniczący Komitetu Terapeutycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2005 - nadal),
 • Członek Komisji ds. oceny i wyboru programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców Miasta Krakowa i koordynator programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (2003 - nadal),
 • Członek Stałej Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej (2002 - 2005),
 • Zastępca Dyrektora Studium Szkolenia Podyplomowego UJ CM (1997 - 1999),
 • Członek Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego (2000 - 2009),
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich UJ (2002 - nadal),
 • Członek Komisji ds. naboru kandydatów na studia doktoranckie (2002 - nadal),
 • Przewodniczący Samorządu Lekarskiego UJ CM (1997 - 2005).

Działalność naukowa

Zagadnienia chirurgii ogólnej, chirurgii endoskopowej, chirurgii laparoskopowej i chirurgii onkologicznej; Endoskopia w chirurgii i ultrasonografia w chirurgii.

Wieloczynnikowe leczenie chorób przewodu pokarmowego, gruczołów dokrewnych i sutka; badania dotyczące schorzeń nowotworowych przewodu pokarmowego; wczesna diagnostyka nowotworów w oparciu o badania ultrasonograficzne (power-Doppler i trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu); endoskopowa diagnostyka górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki; diagnostyka przedklinicznych postaci raka sutka. Optymalizacja metod leczenia chirurgicznego nowotworów z zastosowaniem metod małoinwazyjnych (TEM) i laparoskopowych w leczeniu nowotworów niezaawansowanych. Optymalizacja metod leczenia raka żołądka, jelita grubego i trzustki (poszerzenie zakresu limfadenektomii). Leczenie guzów nieresekcyjnych (termoablacja, kriodestrukcja); leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii neoadiuwantowej, adiuwantowej i paliatywnej. Radioterapia śródoperacyjna oraz geno-immunoterapia nowotworów przewodu pokarmowego. Zastosowanie technik teleinformatycznych i organizacja telekonferencji przy współudziale ośrodków krajowych i zagranicznych.

Koordynator polskich wieloośrodkowych badań klinicznych nad rakiem żołądka, kierownik, wykonawca i współwykonawca projektów badawczych prowadzonych na zlecenie KBN oraz międzynarodowych badań naukowych.

Działalność dydaktyczna

Wykłady z zakresu chirurgii ogólnej dla studentów III, IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego i Wydziału Ochrony Zdrowia UJ CM. Koordynacja przedmiotu chirurgia ogólna w ramach 4-letniego programu dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców w Collegium UJ Medicum.

Promotor 8 przewodów doktorskich, w tym 5 zakończonych. Kursy specjalizacyjne i doskonalące (kursy akredytowane) dla ordynatorów i lekarzy oddziałów chirurgicznych w ramach szkoleń podyplomowych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Opiekun naukowy stypendystów odbywających studia doktoranckie w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM.

Organizacja szkoleń w ramach projektu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej w zakresie najnowocześniejszych małoinwazyjnych technik operacyjnych" ze środków pozyskanych przez Firmę MEDIM z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja szkoleń z zakresu chirurgii laparoskopowej akredytowanych przez European Society of Surgery.

Organizacja zebrań naukowych i szkoleniowych dla zespołu Katedry z udziałem zaproszonych wykładowców z Polski i zagranicy połączonych z prezentacją najnowocześniejszych produktów firm farmaceutycznych i medycznych.

Szkolenia dla ordynatorów i lekarzy oddziałów chirurgicznych z rejonu Małopolski.

Nadzór nad pracami Studenckiego Koła Naukowego działającego przy I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM.

Organizacja szkoleń w zakresie laparoskopowego leczenia raka żołądka we współpracy z prof. P. McCullochem z Nuffield Department of Surgery, University of Oxford.

Publikacje

Autor i współautor 987 publikacji i prezentacji zjazdowych, w tym 310 publikacji, współautor 7 monografii:

- "Rak żołądka. Zasady postępowania onkologicznego w praktyce ogólnolekarskiej" 1991, - "Ultradźwięki w rozpoznawaniu i leczeniu chirurgicznych schorzeń jamy brzusznej" 1993, - "Rak żołądka" 1993,
- "Ultrasonografia w chirurgii gastroenterologicznej" 1998,
- "Ultrasonografia w chirurgii" 2003,
- "Ostry brzuch" 2007,
- "Management of Gastric Cancer", 2008.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Rzeczypospolitej – 2004,
 • Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia naukowe - 1975,
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia uzyskane w realizacji skriningowych badań pogłębionych nad chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy - 1977,
 • Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i organizacyjne - 1978/1979,
 • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 1979/1980,
 • I Nagroda Prezydenta Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae przyznana na XII Światowym Kongresie, Izrael - 1986,
 • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 1987/1988,
 • Zespołowa nagroda Ministra i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia naukowe i wdrożenie postępu naukowo-technicznego - 1989,
 • Nagroda Naukowa Międzynarodowego Kongresu Raka Żołądka (IGCA) za badania nad leczeniem wspomagającym w raku żołądka, Kyoto - 1995,
 • Nagroda Naukowa Międzynarodowego Kongresu European Society of Surgery za najlepsze prezentacje, Berlin - 1999, Kraków - 2000, Cypr - 2006,
 • Nagroda za najlepsze prezentacje prac na: Zjeździe PTU, Kielce, 2004 i 52 Zjeździe TChP, Białystok - 2005,
 • I Nagroda na 7th International Gastric Cancer Congress, Sao Paulo - 2007.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Towarzystwo Chirurgów Polskich,
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie,
 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne,
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej przy Polskim Towarzystwie Transplantacyjnym (współzałożyciel 2006),
 • European Society of Surgery,
 • European Surgical Association,
 • European Association of Endoscopic Surgery,
 • International Society of Surgery,
 • American Gastroenterological Association,
 • International Gastric Cancer Association,
 • International Association of Pancreatology,
 • Zespół Nauk Medycznych Sekcji Nauki Kliniczne i Zabiegowe KBN (2000 - 2005);
 • Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk 2003 - nadal);
 • Komisja Gastroenterologii i Hepatologii Polskiej Akademii Nauk (2000 - nadal);
 • Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (2007 - nadal),
 • Krakowska Rada Konsultacyjna (2009 - nadal),
 • Rada Naukowa Centrum Onkologii (2009 - nadal),
 • Udział w międzynarodowym rejestrze danych klinicznych i demograficznych Regate,
 • Współpraca z European Union of Excellence for Gastric Cancer Steering Group (Europejską Grupą Badawczą ds. raka żołądka) od 2006,
 • Członek Redakcji - Videosurgery and other Miniinvasive Techniques (2009-) i Polski Przegląd Chirurgiczny (2009-).

Funkcje pełnione w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych

 • Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich (2003 - 2007),
 • Członek Zarządu Głównego TCHP (2007 - nadal),
 • Przewodniczący Zarządu Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP (2005 - 2009),
 • Zastępca Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
 • Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Chirurgicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (2005 - nadal),
 • Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii (ESS) w kadencji na 2007 rok, sekretarz generalny od 2007 i członek zarządu,
 • Zastępca Sekretarza Generalnego, członek Executive Office i Administrative Board European Association for Endoscopic Surgery do 2005,
 • Honorowy członek Italian Society of Surgery (2009).

Staże naukowe

 • University of Illinois at Chicago, 1979;
 • Cancer Centre Pennsylvania Hospital, Philadelphia 1980;
 • Stony Brook University at New York 1982;
 • Loyola University, Medical Center, Chicago 1983, 1986, 2005;
 • Klinik Innere Medizine, Erlangen 1983;
 • Medizinische Hochschule Hannover, Klinik fűr Abdominal- und Transplantationschirurgie 1983, 1996, 1997;
 • Department of Medicine II, Klinikum Offenbach am Main 1989;
 • Gastroenterological Clinic at the University Hospital of Amsterdam 1992, 1995;
 • Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Technischen Universität, Műnchen 1996,1997;
 • National Cancer Center Hospital, Department of Surgical Oncology (Gastric Cancer Division) Tokyo 1986;
 • University Hospitals of Shanghai and Peking 1996;
 • University Clinic, Benjamin Franklin, Charité, 1999;
 • University Clinic of Heidelberg University 2000;
 • Department of Surgery of the Hospital in Regensburg 2001;
 • University Clinic of Tuebingen 2001;
 • Stanford University School of Medicine, San Francisco 2002,
 • Regina Elena National Cancer Center 2005,
 • Royal Marsden Hospital, London 2006,
 • Surgical Oncology Department, Rome 2006,
 • University of Rome Tor Vergata 2007,
 • University of Connecticut School of Medicine 2007.


Menu:


- Strona główna
- Nasza klinika
- Informacje dla pacjentów
- Informacje dla lekarzy
- Informacje dla studentów

- Mapa strony

- Zgłoś uwagi


  Strefa logowania:

W tym dziale możesz pobrać dokumenty przeznaczone dla personelu medycznego.

Materiały dostępne na hasło. Aby je otrzymać skontaktuj się z nami.Dane kontaktowe:


I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Kopernika 40
31-501 Kraków